Sett av helgen 26. til 28. august til Ridderdagene på Storedal 2022

«Snora er strekt» Nå gleder vi oss til august og til Ridderdagene 2022. Sett av helgen 26. til 28. august allerede nå.

Sett av helgen 26. til 28. august allerede nå. Det jobbes med programmet, så følg med på denne FB-siden: RIDDERDAGENE PÅ STOREDAL: https://www.facebook.com/RidderdagenePaaStoredal/
og på vår hjemmeside www.ridderdagene.no

Bildet viser ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje som er klar til å klippe snora som Elise og Diane holder foran syklistene.

Hva er Ridderdagene?

Dette er en stor aktivitetshelg med aktiviteter som vil være tilpasset både for funksjonshemmede og funksjonsfriske deltagere. Sykkelløpet “Erling Stordahls Minneritt” vil bli arrangert sammen med mange andre friluftsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Nytt av året er en teateroppsetning om Erling Stordahls liv som synshemmet. Det legges også stor vekt på det sosiale i form av integrering i et arrangement hvor både funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og ungdommer kan delta. Vi ønsker at deltagerne skal oppleve glede, mestring og begeistring gjennom fysisk aktivitet, samvær og sosialisering med andre.

Alle kan delta!
Ridderdagene på Storedal er for ALLE: familier, barn, ungdom, mennesker med eller uten funksjonsnedsettelser. Ridderdagen på lørdag er spesielt tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede (syns- og bevegelseshemmede), barn og ungdommer, og deres familier. I tillegg ønsker vi å invitere barn og ungdom med andre funksjonshemminger, samt familier med voksne funksjonshemmede.

Program 2022
Scroll to Top