Vi er alle annerledes

Strategi for Storedal Kultursenter 2024-2027

Storedal Kultursenter er en åpen møteplass der alle mennesker med ulike forutsetninger kan bli beriket av egne og andres opplevelser av kunst, kultur, natur og historie. Senteret ligger lett tilgjengelig i det naturskjønne turområdet og kulturlandskapet Storedal i Skjeberg i Sarpsborg kommune, og har en levende forhistorie tilbake til vikingkongene Olav den hellige og Magnus den blinde – og til enda eldre fortidsminner fra steinalderen.

Den tilrettelagte delen av kultursenteret består av en sansehage med oldtidsminner og et hundretalls forskjellige prydvekster og nytteplanter. Over denne rager den 19 meter høye lydskulpturen Ode til Lyset, laget av billedhoggeren Arnold Haukeland på slutten av 1960-tallet. Via sensorer omformer skulpturen lyset til toner av komponisten Arne Nordheim, slik at besøkende også kan høre lyset.

I tillegg er det anlagt en utendørs amfiscene for teater og konserter med plass til mer enn 500 mennesker, en skulpturpark, en liten lekepark og et kulturhus for foredrag, seminarer, kurs, utstillinger – og med salg av bøker, kaffe, vafler og brus.

Storedal Kultursenter ble etablert av Erling Stordahl i 1970. Han var blind, men mer klarsynt og visjonær enn de fleste, og også drivkraften bak Ridderrennet og Beitostølen Helsesportsenter – begge nyskapninger av internasjonalt format for mennesker med forskjellige former for nedsatt funksjonsevne. Det pedagogiske utgangspunktet var og er:

Jeg spør ikke hva du feiler, men hva du og vi kan få til – sammen!    

Med Storedal Kultursenter på farsgården i Skjeberg ville Stordahl lage en åpen møteplass for alle mennesker – uavhengig av fysiske eller psykiske begrensninger. Både anlegg og aktiviteter er derfor universelt utformet og basert på at vi alle har noe å gi oss selv og hverandre gjennom felles opplevelser. Erling Stordahl formulerte det slik:

Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes. Vi er alle annerledes. Annerledes enn vi tror. Vi vandrer alle i mørket. Noen fordi vi ikke ser med øynene, noen fordi vi ikke ser med tankene. De fleste av oss fordi vi ikke ser hverandre.

Stiftelsen Storedal Kultursenter

Storedal Kultursenter drives som en stiftelse med 10 styremedlemmer.  I styret sitter bl.a. representanter fra Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Norges Blindeforbund avd. Østfold og Norges Handicapforbund Region Øst. Driften finansieres med midler bl.a. fra Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, og mange sponsorer som gir økonomisk støtte til arrangementer og vedlikeholdsprosjekter. Av større bidragsytere kan nevnes Lions, Sparebank1stiftelsen Halden, stiftelsen DnB, Stiftelsen UNI, Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.  Storedal Kultursenter har ingen ansatte.  Senteret drives takket være stor frivillig innsats fra styret og frivillige tilknyttet senteret.

HVA – vår visjon

  • Storedal Kultursenter er et kulturhistorisk opplevelsessenter, som bidrar til å fremme besøkendes fysiske og psykiske helse. Det skal være en åpen møteplass der alle mennesker med ulike forutsetninger kan bli beriket av egne og andres opplevelser av kunst, kultur, natur og historie. Både anlegg og arrangementer skal være spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede – særlig barn og unge.
  • Storedal kultursenter skal være en destinasjon og arena av lokal, regional og nasjonal interesse.
Foto: Jarl Morten Andersen (heading)
Skroll til toppen