Helleristningsutstilling

Helleristningsutstillingen på Storedal avslutter sansehagens planteoppbygde utforming, og her finner du ca. 30 helleristningsmotiver som har blitt rekonstruert fra ulike steder i Østfold. Helleristningene kom til under bronsealderen ca. 1500 til 500 fv.t., og ble uthugget på fjellknauser rundtomkring i Østfold.

Faktisk har dette fylket et av Norges største ansamling av helleristninger, og stadig blir flere oppdaget. Til nå har ca. 470 innrissinger blitt funnet, til forskjell fra Bohusläns ca. 2600 lokaliteter.

Det er knyttet mye spekulasjon til ristningenes motiver og bakgrunn, det eneste vi kan si med sikkerhet er at lokalitetene må ha hatt stor betydning, siden de finnes i et så stort antall. Nyere forskning har vist at helleristningene viser noe regelmessighet i oppkomst og hugnings- plasser; det har vist seg at påfallende mange innrissinger har blitt hugget på leirsletter og i beiteområder. Disse områdene skal ikke før i senere tid ha blitt ryddet til bosetningsområder.

Om vi studerer kunsten nærmere kan de imidlertid reise flere spørsmål enn de avdekker sannheter; som vi ser av Storedals helleristningsutstilling er det stor variasjon i motivene. Alt fra store båter, til mennesker, trær og sirkler, har blitt hugget inn i fjellet. Forskere har diskutert om motivene hadde en religiøs bakgrunn. Bronsealdermennesket hadde muligens en sammensatt forestillingsverden som inneholdt magi og kultiske riter. Store grantrær og solmotiv kan ha blitt tilbedt som fruktbarhetssymboler, og sammen med menneske- prosesjonene kan de illustrere religiøse riter. Kunsten kan også fortelle noe om datidens samfunn og lokale forhold, slik som de andre figurene i motivkretsen som skip, mennesker, dyr og materiell.

I de senere årene har det blitt besluttet at helleristningens røde farge skal fjernes for å bevare bronsealderens kulturminner. Det er en gjengse oppfatning at fjellkunsten ble malt rødt allerede fra bronsealderen av, men dette er en misforståelse. Rødfargen kom til som følge av synliggjøringen av ristningene, slik at du og jeg kan se de tydelig utskårede motivene på fjellknausene.

Skroll til toppen