Utleie av Kulturhuset

Storedal Kultursenter tilbyr utleielokaler som egner seg til møter,
konfirmasjoner, barnedåp, bursdagsfeiringer og andre selskaper.
Lokalene ligger i vakre omgivelser med sansehage, lydskulptur,
helleristningsutstilling og lekepark for barn.

Fasiliteter

For leie og leiepriser av Kulturhuset og kaféen kontakt Ingebjørg Guslund:
E-post: Ingebjørg.guslund@hotmail.com
Mobil: 971 17 389

Utleie av Amfiet

Storedal Kultursenter ligger landlig og vakkert til i kulturlandskapet i Skjeberg. Stedet drives av stiftelsen Storedal Kultursenter. Området består av Amfiscenen, som ligger i en naturlig skråning med plass til mer enn 800 mennesker som kan se scenen, godt over 1000 kan få plass på området.

Stedet har historie flere tusen år tilbake i tid. Der finner du et kafebygg og utstillingslokale med toaletter. Utendørs er parken fylt av skulpturer, hvorav den største er lydskulpturen Ode til Lyset av Arnold Haukeland og med musikk av Arne Nordheim. Sansehagen er en unik samling av prydbusker, roser, urter og andre nyttevekster. I tillegg er det en samling kopier av de meste kjente helleristningene i nedre Glomma. Det finnes også en lekepark for barn.

Stedet er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.

Utleie                                                           

Leietaker må ha fylt 18 år, og må ha rett til å signere avtale på vegne av organisasjonen. Det må oppgis organisasjonsnummer. 11-sifret personnummer kan erstatte org.nr.

Bindende avtale om leie gjelder først når en leieavtale er undertegnet av både utleier og leietaker. Utleier kan fastsette frist for retur av underskrevet avtale. Eventuell framleie fra leietaker til ny leietaker/overtakelse av kontrakt må godkjennes av utleier.

Utleier vil kunne kreve dokumentasjon/sikkerhet for leiekostnader.

Søknaden om leie skal inneholde:

  • Arrangørens navn og ansvarlig leietaker over 18 år
  • Utfyllende beskrivelse av arrangementet
  • Tidsrom og omfang av arrangementet
  • Annen relevant informasjon for vurdering av søknaden
  • Det kan bestilles leie for inntil 3 år frem i tid. Dette for å sikre forutsigbarhet for arrangøren. Arrangøren må da ta høyde for, og vil bli belastet med eventuell prisstigning innenfor leieperioden.
  • Leietaker forplikter seg til å betale halve leiesummen ved kontraktsinngåelse. Resterende betales 2 uker før arrangementet.
  • Dersom ikke leien betales ved forfall bortfaller leieforholdet.

Priser: Utleiesatsene reguleres og vurderes etter leietakers og arrangementets egenart.

Profesjonelle leietakere: Private og kommersielle aktører med formål å tjene penger.

Non-profitt leietakere: Ideelle organisasjoner og foreninger hvor profitt ikke er hovedmål.

Når non-profitt leietakere samarbeider med en profesjonell/kommersiell arrangør, gjelder leien som for profesjonelle.

Storedal Kultursenter har rett til å drive kafeen for egen inntekt under arrangementer. Senteret har to toaletter til disposisjon, ett innendørs og ett utendørs.

Leietaker står fritt til å ha salg utenfor kafeen, på anleggets område.

Strøm til scenen er inkludert i leien. Strøm til evt større installasjoner benyttes etter avtale.

Ansvar leietaker

Leietaker er ansvarlig for ro og orden i samsvar med politiets og kommunens regler. Skal det selges alkohol og/eller mat er leietaker selv ansvarlig for å skaffe lovpålagte bevillinger fra kommunen, Mattilsynet og eventuelt politiet (ved større arrangementer).

Leietaker disponerer parkeringsplasser på eiendommen og må selv skaffe vakter til å håndtere dette. Leietaker er også ansvarlig for annet vakthold, samt håndtering og bortkjøring av avfall. Uteområdene må være ryddet og i orden senest 1 døgn etter arrangementets slutt. All mat og drikke må serveres av engangs tallerkener og glass.

Dersom det oppstår skader på scene, amfiet, scenebygget eller parkanlegget i leieperioden, skal utleier varsles umiddelbart. Skader som skyldes uaktsomhet og ikke naturlig slitasje faktureres leietaker.

Leietaker er selv ansvarlig for å leie mobile toaletter på større arrangementer.

Lyd- og lysanlegg som leietaker måtte trenge til arrangementer bekostes i sin helhet av leietaker.

Alle søknader om arrangementer på Storedal Kultursenter vil også bli vurdert ut fra om de holder seg innenfor senterets verdigrunnlag.

Kansellering av arrangement

Hvis leietaker må kansellere arrangementet, skal dette så snart som mulig meldes til utleier.

Ved avlysning av arrangement, faktureres et kanselleringsgebyr på 10 % av basisleie. Ved avlysning mindre enn 8 uker før arrangementet, belastes 50 % av basisleien. Eventuell erstatning til innleide artister, lyd, lys og annet som ligger under leietakers ansvar betales i sin helhet av leietaker. Ved avlysing mindre enn 2 uker før arrangementet betales leien i sin helhet.

For leie av Amfiet og uteområder,  kontakt Storedal Kultursenter for priser og  mer informasjon:

Epost: storedalkultursenter@gmail.com                                                             Mobil: 917 63001 – Marit Larsen, styreleder

Skroll til toppen