Kulturminner på Storedal

Rundt Storedal finnes mange type kulturminner. Området rundt kultur- senteret har røtter og arkeologiske funn tilbake til steinalderen, men også minner fra bronsealderen, jernalderen og middelalderen har blitt funnet i området:

Rett før den gruslagte avkjørselen til kultursenteret har det blitt avdekket en sigd eller dolkav flint.
Bak helleristningsutstillingen finnes et nedgravet helleristningsfelt fra bronsealderen. Avbildet på fjellknausen skal være en skipsfigur inntegnet med ni mannskapsstreker, og i nærheten er det inntegnet fire skålgroper.
Nær skogkanten på andre siden av dalen har det blitt funnet et gravfelt med tre urnegraver. Beinrestene som ble funnet her var brente og det vitner om en senere gravskikk, sannsynligvis fra jernalderen.
Langs veien fra Brandstorp og innover i Storedalen har det blitt funnet bosetningsaktivitet fra jernalder og middelalderen. Dette er stolpehull, kokegroper og flint som viser at en form for bygning har stått på funnstedet.
På berget på andre siden av dalen vitner funn om et tidligere forsvarsanlegg, også kalt bygdeborger. Denne bygdeborgen stammer fra jernalderen og skal ha hatt bosetning innenfor de delvis sammenraste steingjerdene eller muren, med port og utsikt mot Skjebergkilen.
Metallsøkere har i åkeren avdekket spenner og andre type funn fra vikingtiden. Alt i alt vitner disse mange funnene om sterke historiske røtter i Storedalen, og enorm aktivitet helt fra steinalderen og frem til i dag.
Slike kulturminner er automatisk fredet med hjemmel i Kulturminneloven, dette innebærer at ingen inngrep kan foretas. Kommer du tilfeldigvis over nye funn, må dette umiddelbart rapporteres til Fylkeskonservatoren.

Skroll til toppen