Sansehagen

Sansehagen på Storedal Kultursenter ble planlagt og anlagt i årene 1964- 1970. Erling Stordahl ønsket å skape et kulturanlegg og et opplevelses- senter der natur, kultur og historie kunne oppleves og nytes av både synshemmede og synsfriske.

Hagen har hatt mange betegnelser opp gjennom årene, som blindehagen og studiehagen, men i dag betegnes den som en sansehage – en hage der alle sansene brukes og stimuleres. Hagen er formet som en plante der gangstien er stilken og de åtte «rommene» i hagen er bladene på planten. Hagen består av over 200 planter og er utformet slik at både blinde og seende kan bruke alle sine sanser når de går rundt i hagen, og anlegget generelt. Her kan man høre lydskulpturen “Ode til Lyset” og lukte og føle plantene – og for de seende: se alle regnbuens farger blant stauder, busker, roser og nyttevekster.

I dag er det populært å anlegge sansehager, spesielt ved eldresentre og andre institusjoner. Sansehager eller terapihager som de også kalles brukes i flere helsebringende sammenhenger. Til alle tider har mennesket levd nær naturen. Hagen ble anlagt for å dyrke mat og urter, men den fikk også tidlig en tilknytning til begrepet paradis. Tidlig i historien settes også hagen i sammenheng med helse. Her kunne man hente kraft og styrke – hagen var et sted for rekreasjon og et godt sted å oppholde seg. Det helsebringende ved hagen ble styrket når mennesket begynte å dyrke urter og medisinvekster der. Nå kunne hagen også brukes i legevitenskapen.

Hva er det så med hagens evne til rehabilitering og terapi? Kanskje er det urmennesket i oss og dens avhengighet og nære tilknytning til naturen som instinktivt skyter inn når vi oppholder oss eller ser vakker natur. Forskning viser at vakker natur kan gjøre at stress- og fryktsymptomer forsvinner og blir erstattet av ro og trygghet. Videre har naturen den egenskapen at den ikke krever noe av oss. Vi kan bare nyte den, slappe av og «bare være».

Sansehager har de siste årene blitt mye brukt i behandlingen av demente. Dementsyke pasienter vil blir beroliget av å oppholde seg i hagen. Ved etablering av hager for denne gruppen mennesker er gjenkjennelsesaspekter viktig. Blomster, benker, husker, skur og lignende kan bidra til å vekke minner og assosiasjoner til barndommen. Det er også viktig at hagen er klart adskilt med gjerde eller lignende slik at det danner et trygt og avgrenset rom. Med anleggingen av sansehagen i Storedal allerede i 1970, var Erling Stordahl var svært tidlig ute også med å etablere en slik hage. Han var selv meget glad i duftroser og passet alltid på å være på Storedal når syrinene blomstret. Hagen ble i utgangspunktet anlagt for at blinde skulle få en naturopplevelse samtidig som de kunne lære om blomster, men hagen inneholder også egenskaper som skal til for å tilfredsstille demenssyke så vel som andre mennesker som har behov for rekreasjon.

Hagen er tegnet av professor Egil Gabrielsen ved Norges Landbrukshøgskole og er tegnet som et klart avgrenset rom. Dette er selvfølgelig noe som er nødvendig når hagen skal være tilrettelagt for synshemmede.

Anlegget består av åpne brusteinslagte rom på hver side av en gangsti. Rommene blir mindre og mindre dess lenger inn i hagen man går og hvert planterom inneholder forskjellige busker og planter. Plantene har navneetiketter både i vanlig skrift, taktil skrift og blindeskrift. Foran inngangen til hvert rom er det lagt felter med runde elvesteiner, slik at de synshemmede kan kjenne at man står foran inngangen til et planterom.

Anlegget gir virkelig rom for rekreasjon med alle de vakre blomstene, fargene, luktene, lydene og ikke minst roen som preger hele hagen. Den legger også som navnet tilsier opp til bruk og stimulering av alle sansene – vi lukter, føler, ser og hører. I urterommet vil også smakssansen bli stimulert med små smaksprøver. Dette var også Erling Stordahls visjon – han ønsket et sted som skulle gi den besøkende en helhetlig opplevelse. En opplevelse av naturen, landskapet, historien, kulturen og kunsten. Det klarte han med anlegget på Storedal.

Tekst og foto: Hege-Beate Solås Lindemark, Østfoldmuseene

Skroll til toppen