For meg er Erling Stordahl det personifiserte bevis på at det er det skapende mennesket som fører verden videre. Den som våger å tenke det hittil ukjente, som våger å løfte seg selv for å tegne fremtiden med fare for å få seg en trøkk eller to. Det norske samfunn har blitt fattigere ved Erling Stordahls bortgang. Fraværet av hans utålmodige kraft vil merkes, liksom mulighetene til å se vårt samfunns mangler gjennom hans øyne, er borte for alltid. Men hans eksempel lever i oss, og hans krav til oss holder oss fanget: det grenseoverskridende krav til likeverd og livsutfoldelse for alle, i et samfunn basert på respekt, toleranse og humanitet.

Tidligere kulturminister Åse Kleveland ved Erling Stordahl begravelse i Sarpsborg kirke 7 november 1994.

Velkommen til Storedal

Storedal Kultursenter er en åpen møteplass der alle mennesker med ulike forutsetninger kan bli beriket av egne og andres opp-levelser av kunst, kultur, natur og historie. Senteret ligger lett tilgjengelig i det naturskjønne turområdet og kulturland-skapet Storedal i Skjeberg i Sarpsborg kommune, og har en levende forhistorie tilbake til vikingkongene Olav den hellige og Magnus den blinde – og til enda eldre fortidsminner fra stein-alderen.

Kontaktpersoner

Kontakt oss

Her finner du oss, adresse er:

Storedal Kultursenter, Storedalsveien 215, 1747 Skjeberg

Skroll til toppen